NikiPagina20                      -  Column 1  -


                                                                                                    7 april 2020


Het beschermen van de zwakkere en kwetsbare mens tegen het Coronavirus is een belangrijk doel van de overheid. Worden andere belangen hierbij uit het oog verloren? Hoe weegt gezondheidswinst voor de coronapatiënt op tegen gezondheidsverlies voor niet-coronapatiënten op de lange termijn? 


Het Coronavirus verspreidt zich onder de bevolking. Lagere scholen worden gesloten. Dagbestedingsprogramma’s worden gestopt. Er vindt afschaffing plaats van reguliere zorg in het ziekenhuis: electieve operaties, zoals heupoperaties worden tot nader orderuitgesteld. Kinderen komen thuis te zitten.  Ze komen, in een substantieel aantal gevallen, ik druk me voorzichtig uit, terecht in een ongunstige situatie. Bejaarde mensen vereenzamen. Fysiek en mentaal slaat de deconditionering toe.: door het wegvallen van lichamelijke en geestelijke prikkels ontberen ze belangrijke stimulatie. Hartpatiënten blijken zich massaal niet meer te melden bij de poort van de zorginstellingen. Een groot aantal ouderen sterft in verpleeghuizen.


Dit leidt tot de belangrijke vraag: welke kwetsbare mens wordt met het gekozen beleid beschermd? De meest stringente maatregelen worden in Nederland en in de rest van de wereldwijd genomen, om de mensen te beschermen tegen de corona. De afgeleide gevolgen van deze maatregelen beginnen zich nu af te tekenen. 

De discussie over de gevolgen van de maatregelen is complex. Heel bepalend is het startpunt van de beschouwer. Vlieg je het probleem primair aan vanuit het microniveau of benader je de situatie in eerste instantie vanuit het macroniveau. Het heeft ook een filosofische dimensie. Vanuit Kantiaanse optiek. …., terwijl de utilitarist het welzijn en geluk van alle mensen nastreeft.
Het spanningsveld is duidelijk, gezien de inleidende alinea. 

De medisch specialist, laten we de intensivist nemen, kijkt vanuit het microniveau van zijn afdeling. De GGD-arts heeft een sociaalgeneeskundig referentiekader. Ieder heeft zijn eigen werkelijkheid en niemand heeft ongelijk. Het is een kwestie van afwegen.  
Stel: twee personen zitten tegenover elkaar aan tafel. Op de tafel ligt een blanco wit papier. De ene persoon schrijft het getal zes op en vraagt vervolgens aan de andere persoon welk getal op het papier staat. Deze geeft aan dat het getal negen is opgeschreven. Beiden hebben gelijk, beiden hebben ongelijk. Het is een kwestie van perspectief. De analogie is duidelijk. 

De pandemie is het getal. Hoe we ernaar kijken is afhankelijk van onze plek, onze visie, ons referentiekader.


We beschermen de kwetsbare mens door sociale distantiëring. Leefstijlverandering, van oudsher een moeilijk te bereiken doel in de preventieve setting, wordt acuut opgelegd. Nieuwe bezigheden worden bedacht. Nieuwe eenzaamheid vindt plaats. Nieuwe woorden ontstaan in rap tempo. 


We beschermen de kwetsbare oudere tegen COVID19. De kwetsbare oudere verpietert of vereenzaamt. De kwetsbare oudere overlijdt in grote getale in de verpleeghuizen. De kwetsbare oudere verliest essentieel levensritme. De kwetsbare oudere ontbeert dagbesteding.

We beschermen de kwetsbare chronisch zieke tegen COVID19. De kwetsbare zieke ziet de operatie en de behandeling uitgesteld. De reguliere zorg blijft beschikbaar aan de kant van de zorgverleners, maar de hulpvraag komt niet van grote groepen patiënten die ineens niet meer bij de poort van de zorginstelling verschijnen. 


Dit zal ontegenzeggelijk op termijn leiden tot een verslechtering van de gezondheid van delen van de bevolking, verslechtering van de prognose van bestaande aandoeningen en verslechtering van de kwaliteit van leven.

Bescherming van de kwetsbare mensen in onze samenleving is een ruimer begrip dan de bescherming tegen COVID19. Op tal van levensdomeinen zal het effect merkbaar zijn. 

De anderhalvemetereconomie. Het is een periode van neologismen. De kwetsbare mens wordt beschermd door alle maatregelen  


Telescoop


Coronascoop


Viruscoop


Coronascoop


Virus Visie 


KoronaK


Anoroc. 


CoronaKoker

CoronaCocktail


COVID

CovidoScoop


GeoScoop


Symmetologie

SymmetolHEADING


Rerum sapien consteur eiusmo exrcation ullacoe laborisw velitesse pariatue

excepteur deserunt aborum perscais voluptan acusaniu dlorque audeum eaueips sollicitudin vitaeca explicabo enipsam voluptas aspernatur.

LOREM IPSUM 

Curabitur urna venenatis nulla exrcation a velitesse.


LOREM IPSUM 

Curabitur urna venenatis nulla exrcation a velitesse.


LOREM IPSUM 

Curabitur urna venenatis nulla exrcation a velitesse.

LOREM IPSUM 

Curabitur urna venenatis nulla exrcation a velitesse.


LOREM IPSUM 

Curabitur urna venenatis nulla exrcation a velitesse.


LOREM IPSUM 

Curabitur urna venenatis nulla exrcation a velitesse.

HEADING


Rerum sapien consteur eiusmo exrcation ullacoe laborisw velitesse pariatue

excepteur deserunt aborum perscais voluptan acusaniu dlorque audeum eaueips sollicitudin vitaeca explicabo enipsam voluptas aspernatur.